Kalendarz Dobry Zasiew

18
marca

„Widzimy (…) Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego”.; „Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”.
List do Hebrajczyków 2,9; 1. List do Koryntian 6,20


Chyba nic nie jest tak błędnie rozumiane jak łaska Boża. Ta łaska nie ma nic wspólnego z pobłażliwością względem naszych uchybień i z przymykaniem oczu na nasze „grzeszki”. Nie jest to także Boże uznanie naszych wysiłków, jak myśli wielu, mówiąc: „Staraj się, jak możesz, a Bóg okaże ci swoją łaskę”. Łaska nie usprawiedliwia grzechu – ona jest wynikiem usunięcia go sprzed oblicza świętego Boga.

Łaska Boża jest jedną z kluczowych prawd Pisma Świętego. Szczególnie często występuje w Nowym Testamencie. Bóg jest „Bogiem wszelkiej łaski” (1. Piotra 5,10). Przyprowadzanie ludzi do Pana Jezusa Chrystusa nazywane jest „składaniem świadectwa o ewangelii łaski Bożej” (Dz. Ap. 20,24).

Łaska stanowi istotę Boga, gdyż On okazuje swoją miłość, swoją przychylność grzesznikom, którzy na nią nie zasłużyli. Dlatego też łaska Boża zwraca się do wszystkich ludzi, „gdyż wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 3,23). Łaska nie ogranicza się jedynie do usprawiedliwienia – to nie tylko darowanie winy, ale coś znacznie więcej – ubogacenie nędznego dotąd grzesznika.

Jaka jest więc cena łaski? Dla Boga ta cena była niewyobrażalnie wielka: On „własnego Syna nie oszczędził” – Chrystus umarł, aby zgładzić nasze grzechy (Rzym. 8,32). Natomiast my otrzymujemy ją za darmo – bez wnoszenia zapłaty. Nie możemy uczynić nic, aby zasłużyć na przychylność Boga. Musimy przyjąć ją wiarą jako Boży dar.

Może powiesz: „To zbyt proste!”. Ale czy nie obraziłbyś Boga, chcąc zapłacić za to, co On daje za darmo? Również na tym polega łaska, że człowiek musi wyzbyć się swojej dumy i uznać, że jest straconym grzesznikiem, któremu pomóc może jedynie łaska – dany przez Boga Zbawiciel, Jezus Chrystus.


Dołącz do listy wysyłkowej "Dobry Zasiew" Subskrybuj

18
marca

„Widzimy (…) Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego”.; „Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym”.
List do Hebrajczyków 2,9; 1. List do Koryntian 6,20

Więcej…

News

Informacja o ciasteczkach


Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


 

Więcej…